rudn.club - Допомога по офісній роботі з документами

:: Меню ::

Головна
Введення
1. Оформлення організаційно-розпорядливих документів
2. Оформлення видів організаційно розпорядливих документів
3. Організація документообігу. Документопотоки
4. Реєстрація і контроль виконання документів
5. Коротка характеристика системи електроного документообігу
6. Систематизація документів і підготовка справ до передачі на зберігання в державні архіви
7. Персональний комп'ютер в роботі секретаря-референта
8. Додатки
9. Новини
      Братани
Карта сайту
Добавити у вибране

:: Друзі ::

Сутінки

Стратегии на спорт инструкция по заработку по беспроигрышной Стратегии.

:: Лічильники ::

 

 

 

 

  

Оформлення постійних реквізитів

01.Відтворення на документі Державного герба Російської Федерації свідчить про приналежність організації до органів державної влади або державного управління і регламентується положенням «Про Державний герб Російської Федерації». Приватна комерційна структура відтворювати Державний герб на своїх документах не має права.

02. Герб суб'єкта Російської Федерації розміщується на документах органів представницької і старанної влади суб'єктів Російської Федерації. Використання герба регламентується відповідними нормативними актами (законами, статутами, конституціями і так далі) суб'єктів Федерації. Приватна комерційна структура відтворювати герб суб'єкта Федерації на своїх документах не має права.

03. Емблема організації - зареєстроване відповідно до закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменування місць походження товарів» символічне графічне зображення, яке дозволяє ідентифікувати (визначити, встановити) товаровиробника. Емблема може складатися з графічно оформлених початкових букв назви фірми, або з малюнка, що відображає напрями її діяльності.

04. Код організації проставляється по Загальноросійському класифікаторові підприємств і організацій (ОКПО) або по Загальноросійському класифікаторові органів державної влади і управління (ОКОГУ). Будь-яке зареєстроване в установленому порядку підприємство має код ОКПО (вісім арабських цифр) або код ОКОГУ.

05. Код форми документа проставляється по Загальноросійському класифікаторові управлінської документації (ОКУД). Код форми документа служить для прискорення передачі документованій інформації по каналах електронного зв'язку і скорочення можливих помилок і є елементом ідентифікації документа. Код ОКУД проставляється тільки на уніфіцированних2 документах, назва форм яких включена в класифікатор управлінської документації. Наприклад: 0221052 - посадова інструкція; 0222152 -штатноє розклад; 0276030 - графік відпусток.

06. Реквізит «Найменування організації» є збірним позначенням автора документа. Автором можуть бути організація, її структурний підрозділ, посадова особа. Найменування організації, що є автором документа, повинне відповідати найменуванню, закріпленому в засновницьких документах. Скорочене найменування організації приводять в тих випадках, якщо воно закріплене в засновницьких документах. Скорочене найменування поміщають нижче повного в дужках або без них. При існуванні вищестоящої організації над найменуванням організації указують скорочене або повне найменування вищестоящої організації, якщо воно є. Найменування структурного підрозділу указують в тому випадку, якщо воно є автором документа, і мають в своєму розпорядженні нижче за найменування організації. Напрімер3:

07. Реквізит «Довідкові дані про організацію» включає поштова адреса, вказана відповідно до територіально-адміністративного ділення країни і поштових Правил, і номери телефонів. Інші відомості указуються по розсуду організації (номера факсів, телексів, адреса електронної пошти, адреса в Internet, банківські реквізити і ін.).

08. Найменування виду документа указується у випадку, якщо оформляється будь-який вид ОРД, окрім листа. Вид документа «лист» не указується.

1 Реквізити 01, 02, 03 ніколи не відтворюються одночасно. Реквізити 01, 02, 03 можуть на документі бути відсутніми

2 Уніфікація - приведення до єдиного зразка.

3 Тут і далі фрагменти зразків приводяться без дотримання вимог до полів сторінки, передбачених ГОСТ.

  

:: Реклама ::


:: Реклама ::


:: Посилання ::


:: Рекомендуємо ::


 

 

 

 


Copyright © Klab-F 2008 - 2023