rudn.club - Допомога по офісній роботі з документами

:: Меню ::

Головна
Введення
1. Оформлення організаційно-розпорядливих документів
2. Оформлення видів організаційно розпорядливих документів
3. Організація документообігу. Документопотоки
4. Реєстрація і контроль виконання документів
5. Коротка характеристика системи електроного документообігу
6. Систематизація документів і підготовка справ до передачі на зберігання в державні архіви
7. Персональний комп'ютер в роботі секретаря-референта
8. Додатки
9. Новини
      Братани
Карта сайту
Добавити у вибране

:: Друзі ::

Сутінки

Обучение плаванию взрослых в москве born4swim школа плавания для взрослых в москве.

:: Лічильники ::

 

 

 

 

  
Додаток 17. Зразкове положення про експертну комісію, що постійно діє (ЕК)

 

Найменування організації

 

                ЗАТВЕРДЖУЮ

                  Директор
ПОЛОЖЕННЯ
___________№_____________
             І.О. Фамілія
                  ______________________
Москва  
Про експертну комісію (ЕК)  
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. З метою організації і проведення роботи по експертизі цінності документів, включаючи управлінську, науково-технічну і іншу спеціальну документацію, і підготовки їх до передачі у відомчий архів створюється експертна комісія, що постійно діє (ЕК).

1.2. ЕК є дорадчим органом, вирішення якого набувають чинності після затвердження їх керівництвом підприємства.

1.3. ЕК призначається наказом керівника підприємства і складається з найбільш кваліфікованих фахівців під головуванням одного з керівних працівників. До складу комісії в обов'язковому порядку включається працівник, відповідальний за організацію діловодства, завідувач архівом.

1.4. У своїй діяльності ЕК керується Положенням про Архівний фонд РФ, відповідними нормативами по документаційному забезпеченню управлінської діяльності, наказами директора підприємства, інструкціями і вказівками Комітету у справах архівів при уряді РФ; типовими і галузевими переліками документів, номенклатурою справ підприємства, описами справ, положенням про ЕК.

2. ФУНКЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

     ЕК підприємства здійснює наступні функції:

2.1. Проводить спільно з архівом щорічний відбір документів підприємства для подальшого зберігання і виділення до знищення, здійснює контроль за організацією роботи з документами в апараті підприємства.

2.2. Виносить пропозиції про схвалення і уявлення на твердження в установленому порядку звідних описів справ (річних розділів) постійного і описів справ довготривалого (понад 10 років) зберігання, зокрема по особовому складу; актів про виділення до знищення документів, терміни яких закінчилися.

2.3. Бере безпосередню участь в підготовці і розгляді номенклатури справ підприємства, експертизі цінності і підготовці документів для подальшого зберігання.

2.4. Виносить на розгляд керівництва підприємства пропозиції про зміну термінів зберігання окремих видів документів, встановлених переліками, що діють, і визначенні термінів зберігання документів, не передбачених переліками.

3. ПРАВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

    ЕК підприємства надається право:

3.1. Давати вказівки фахівцеві, відповідальному за організацію роботи з документами, по питаннях діловодства, експертизи цінності документів і підготовки їх до передачі в архів підприємства.

3.2. Вимагати від керівництва підприємства розшуку відсутніх справ, що підлягають передачі на зберігання в архів, і представлення письмового пояснення у разі їх втрати.

3.3. Запрошувати як консультантів і експертів на засідання ЕК фахівців в області документаційного забезпечення управління і архівознавства.

3.4. Запрошувати від фахівців підприємства зведення і висновку необхідні для визначення цінності і термінів зберігання документів.

3.5. Інформувати керівництво підприємства по питаннях, що входять в компетенцію ЕК.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

 4.1. Експертна комісія здійснює свою діяльність в безпосередньому контакті з ЦЕК організації-засновника і отримує від неї необхідні організаційно-методичні вказівки.

4.2. ЕК працює за планом, затвердженому керівником підприємства, і звітує перед ним про свою роботу.

4.3. Питання, що відносяться до діяльності і компетенції ЕК, розглядаються на її засіданнях, які проводяться у міру потреби, але не рідше за 2-і рази на рік.

4.4. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів. Засідання ЕК протоколюються. Документування діяльності ЕК підприємства і формування справ, що відклалися в результаті її діяльності, покладається на секретаря комісії.

  

:: Реклама ::


:: Реклама ::


:: Посилання ::


:: Рекомендуємо ::


 

 

 

 


Copyright © Klab-F 2008 - 2023