rudn.club - Допомога по офісній роботі з документами

:: Меню ::

Головна
Введення
1. Оформлення організаційно-розпорядливих документів
2. Оформлення видів організаційно розпорядливих документів
3. Організація документообігу. Документопотоки
4. Реєстрація і контроль виконання документів
5. Коротка характеристика системи електроного документообігу
6. Систематизація документів і підготовка справ до передачі на зберігання в державні архіви
7. Персональний комп'ютер в роботі секретаря-референта
8. Додатки
9. Новини
      Братани
Карта сайту
Добавити у вибране

:: Друзі ::

Сутінки:: Лічильники ::

 

 

 

 

 

Форматування документа

Установка параметром шрифтів

Для установки основних параметрів шрифтів (шрифт, розмір шрифту, напівжирне зображення, курсив, підкреслення, колір шрифту, виділення кольором) слід виділити фрагмент тексту і скористатися списками, що розкриваються, і кнопками панелі інструментів Стандартна.

Шрифт

Розмір

Напівжирний

Курсив

Підкреслений

Колір шрифту

Виділення кольором

При оформленні документів найчастіше використовують шрифт Times New Roman. Крім того, може бути використаний шрифт Arial2.

Основний розмір шрифту при оформленні документів 12...14 пунктов3. Реквізити ОРД 06, 08 зазвичай оформляють шрифтом на 1...2 пункту більше, ніж основний текст. Реквізит 07 зазвичай оформляють шрифтом на 1...2 пункту менше, ніж основний текст.

Додатковими можливостями роботи з шрифтом, в порівнянні з панеллю інструментів Форматування, володіє діалогове вікно Шрифт (мал. 18а і 18б). Для установки параметрів шрифтів необхідно виділити фрагмент тексту, клацнути правою кнопкою миші і виконати в контекстному меню команду Шрифт..., або виконати команду Формат - Шрифт.... У вкладках діалогового вікна Шрифт можна встановити різні варіанти підкреслення, застосувати різні шрифтові ефекти, встановити різні міжсимвольні інтервали і так далі Не рекомендується при оформленні тексту в одному документі використовувати більше 2-3 різних варіантів оформлення шрифтів. Не рекомендується також використовувати кольорові шрифти, виділення кольором і інші шрифтові ефекти.

Мал. 18а. Вкладка Шрифт діалогового вікна Шрифт

Мал. 18б. Вкладка Інтервал діалогового вікна Шрифт

Установка параметрів абзаців

Для вирівнювання абзаців тексту по краях сторінки документа слід виділити фрагмент тексту і скористатися кнопками на панелі інструментів Стандартна:

По левому краю

По центру

По правому краю

По ширине4

Абзацні відступи зліва і справа, а також відступ першого рядка можна встановити буксируванням покажчиків на горизонтальній лінійці. Абзацні відступи справа можна змінювати кнопками Зменшити відступ або Збільшити відступ панелі інструментів Стандартна.

Додатковими можливостями роботи з абзацами, в порівнянні з панеллю інструментів Форматування, володіє діалогове вікно Абзац (мал. 19а і 19б). Для установки параметрів абзаців необхідно виділити фрагмент тексту, клацнути правою кнопкою миші і виконати в контекстному меню команду Абзац..., або виконати команду Формат - Абзац.... У вкладці Відступи і інтервали діалогового вікна Абзац можна встановити міжрядковий інтервал, встановити інтервали і після кожного абзацу. Для установки абзацного відступу (червоного рядка) слід відкрити список, що розкривається, Перший рядок і вибрати Відступ. Значення відступу, що рекомендується, - 1,25...1,27 див. У вкладці Положення на сторінці діалогового вікна Абзац встановлюються особливості положення абзацу при автоматичному розділенні документа на сторінки. Крім того, в цій вкладці можна заборонити перенесення слів в абзаці, в тому випадку, якщо встановлено автоматичне перенесення слів у всьому документі.

Мал. 19а. Вкладка Відступи і інтервали діалогового вікна Абзац

Мал. 19б. Вкладка Положення на сторінці діалогового вікна Абзац

Оформлення списків

Окремі частини документа можуть бути оформлені у вигляді нумерованого списку. Елементом списку може бути тільки абзац.

Для оформлення декількох абзаців у вигляді нумерованого списку слід виділити цей фрагмент тексту і натиснути кнопку Нумерація панелі інструментів Стандартна. Після цього виділені абзаци будуть пронумеровані арабськими цифрами. Для установки нумерації інших типів слід виділити фрагмент тексту, клацнути правою кнопкою миші і виконати команду Список..., або виконати команду Формат - Список.... У вкладці Нумерований діалогового вікна Список (мал. 20а) можна вибрати вид нумерації, після чого натиснути кнопку ОК.

Мал. 20а. Вкладка Нумерований діалогового вікна Список

Список можна сортувати. Для цього слід виділити сортовані абзаци і виконати команду Таблиця - Сортування.... У діалоговому вікні Сортування тексту вказати тип і порядок сортування.

Зручність використання списків полягає в тому, що при видаленні яких-небудь елементів списку перенумерация елементів, що залишилися, проводиться втоматічеськи.

Абзаци тексту документа можна відзначити маркерами у вигляді різних символів. Для оформлення декількох абзаців у вигляді маркірованого списку слід виділити цей фрагмент тексту і натиснути кнопку Маркери панелі інструментів Стандартна для установки маркерів інших типів слід виділити фрагмент тексту, клацнути правою кнопкою миші і виконати команду Список... або виконати команду Формат- Список.... У вкладці Маркірований діалогового вікна Список (мал. 20б) можна вибрати вид маркерів, після чого натиснути кнопку ОК.

Мал. 20б. Вкладка Маркірований діалогового вікна Список

Кожен з варіантів списків має власні параметри форматування абзаців. При необхідності після установки нумерації і маркерів можна змінити параметри абзаців.

Для видалення оформлення у вигляді нумерованого і маркірованого списку слід виділити цей фрагмент тексту і натиснути кнопку Нумерація або Маркери панелі інструментів Стандартна.

Обрамлення і заливка тексту

Навколо абзацу або тільки з деяких його сторін можна встановити обрамлення. Для обрамлення зручно користуватися панеллю інструментів Таблиці і межі.

Обрамяний фрагмент тексту слід виділити, потім в панелі інструментів Таблиці і Межі вибрати тип лінії, її товщину, колір і в кнопці Межі, що розкривається, вибрати вид межі. Декілька великими можливостями володіє діалогове вікно Межі і заливка (мал. 21). У вкладці Межа можна встановити рамку з тінню, а натиснувши кнопку Параметри в діалоговому вікні Параметри межі і заливки можна змінити відстань від рамки до тексту. У вкладці Сторінка можна встановити обрамлення сторінок документа як звичайними лініями, так і з використанням малюнків.

Мал. 21. Вкладка Межа діалогового вікна Межі і заливка

Для того, щоб прибрати обрамлення фрагмента тексту, його слід виділити, а потім в кнопці Межі, що розкривається, вибрати вид межі - Немає межі.

Фон абзацу можна заповнити яким-небудь кольором. Для цього можна скористатися кнопкою Заливка, що розкривається, панелі інструментів Таблиці і межі або вкладкою Заливка діалогового вікна Межі і заливка. Не рекомендується користуватися заливкою темними квітами або із застосуванням узорів.

Обрамити і заповнити фоном можна не тільки абзаци, але і окремі слова або навіть окремі символи. При цьому слід мати зважаючи на, що рамку навколо окремих слів і символів можна встановити тільки з усіх боків.

2 Шріфт Arial легше розпізнається і краще відображається факсимільними апаратами.

3 1 пункт рівний 0,328 мм.

4 Вирівнювання «По ширині» означає, що текст буде вирівняний по лівому і правому краях одночасно за рахунок зміни інтервалів між словами.

 

:: Реклама ::


:: Реклама ::


:: Посилання ::


:: Рекомендуємо ::


 

 

 

 


Copyright © Klab-F 2008 - 2023