rudn.club - Допомога по офісній роботі з документами

:: Меню ::

Головна
Введення
1. Оформлення організаційно-розпорядливих документів
2. Оформлення видів організаційно розпорядливих документів
3. Організація документообігу. Документопотоки
4. Реєстрація і контроль виконання документів
5. Коротка характеристика системи електроного документообігу
6. Систематизація документів і підготовка справ до передачі на зберігання в державні архіви
7. Персональний комп'ютер в роботі секретаря-референта
8. Додатки
9. Новини
      Братани
Карта сайту
Добавити у вибране

:: Друзі ::

Сутінки

https://pervo66.ru/news/company-682/ | Смотрите описание бесшовное покрытие из резиновой крошки цена тут.

:: Лічильники ::

 

 

 

 

 
Створення і оформлення таблиць

Вставка таблиць

Для вставки таблиці в документ слід поставити курсор в місце вставки і виконати одну з наступних дій:

натиснути кнопку Додати таблицю панелі інструментів Стандартна і у вікні, що з'явилося під кнопкою, виділити необхідну кількість рядків і стовпців.

виконати команду Таблиця - Додати таблицю... у діалоговому вікні Вставка таблиці (мал. 22) вказати необхідну кількість рядків і стовпців, при необхідності - ширину стовпців і натиснути кнопку ОК.

Мал. 22. Діалогове вікно Вставка таблиці

Виділення елементів таблиць

Виділення елементів таблиць здійснюється таким чином.

Виділення одного рядка - поставити курсор зліва від рядка і один раз клацнути лівою кнопкою миші.

Виділення декількох рядків - поставити курсор зліва від рядка, натиснути на ліву кнопку миші і не відпускаючи її, поширювати виділення на інші рядки.

Виділення одного стовпця - поставити курсор зверху від стовпця і один раз клацнути лівою кнопкою миші.

Виділення декількох стовпців - поставити курсор зверху від стовпця, натиснути на ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, поширювати виділення на інші стовпці.

Виділення декількох осередків - поставити курсор на осередок, натиснути на ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, поширювати виділення на інші осередки.

Виділення всієї таблиці - клацнути лівою кнопкою миші по маркеру біля правого нижнього кута таблиці (мал. 23).

Мал. 23. Відображення таблиці на екрані

Розміщення таблиці на сторінці

Таблицю можна переміщати по сторінці буксируванням за маркер переміщення таблиці біля верхнього лівого кута таблиці (див. мал. 23).

Розташування таблиці можна встановити, виконавши команду Таблиця - Властивості... у вкладці Таблиця (мал. 24) діалогового вікна Властивості таблиці .

Мал. 24. Вкладка Таблиця діалогового вікна Властивості таблиці

Обрамлення елементів таблиці

Таблиця вставляється в документ, як правило, вже обрамлена. Для зміни обрамлення слід виділити таблицю, а потім в панелі інструментів Таблиці і межі вибрати тип лінії, її товщину, колір і в кнопці Межі, що розкривається, вибрати вид межі. Обрамляти можна і окремі елементи таблиці: рядки, стовпці, осередки.

Для того, щоб прибрати обрамлення таблиці, її слід виділити, а потім в кнопці Межі, що розкривається, вибрати вид межі - Немає межі.

Після видалення обрамлення на екрані повинна залишитися блідо-сіра сітка табліци1, що показує межі елементів таблиці. Якщо сітка не відображається, слід виконати команду Таблиця - Відображати сітку.

Зміна висоти рядків і ширини стовпців

Змінити висоту рядка можна буксируванням нижньої межі цього рядка при натиснутій лівій кнопці миші. Якщо при цьому тримати натиснутою клавішу клавіатури [Alt], то на лівій лінійці вікна документа буде вказана висота рядка в сантиметрах.

Змінити ширину стовпця можна буксируванням межі цього стовпця при натиснутій лівій кнопці миші. Якщо при цьому тримати натиснутою клавішу клавіатури [Alt}, то на верхній лінійці вікна документа буде вказана ширина стовпця в сантиметрах.

Точніше висоту рядків і ширину стовпців можна встановити виконавши команду Таблиця - Властивості таблиці.... У вкладках Рядок і Стовпці діалогового вікна Властивості таблиці (мал. 25а і 25б) слід встановити необхідні параметри рядків і стовпців.

Мал. 25а. Вкладка Рядок діалогового вікна Властивості таблиці

 • Мал. 25б. Вкладка Стовпець діалогового вікна Властивості таблиці

  Для стовпців можна при створенні таблиці в діалоговому вікні Вставка таблиці (див. мал. 22) встановити автопідбір ширини.

  Для зміни ширини стовпців можна також використовувати команди Таблиця - Автопідбір - По вмісту і Таблиця - Автопідбір - По ширині вікна.

  Для вирівнювання висоти декількох рядків їх слід виділити і виконати одну з наступних дій:

  натиснути кнопку Вирівняти висоту рядків панелі інструментів Таблиці і межі;

  виконати команду Таблиця - Автопідбір - Вирівняти висоту рядків.

  Для вирівнювання ширини декількох стовпців їх слід виділити і виконати одну з наступних дій:

  натиснути кнопку Вирівняти ширину стовпців панелі інструментів Таблиці і межі;

  виконати команду Таблиця - Автопідбір - Вирівняти ширину стовпців.

  Видалення рядків і стовпців

  Для видалення рядка слід цей рядок виділити і виконати одну з наступних дій:

  клацнути правою кнопкою миші і виконати команду контекстного меню Видалити рядки;

  виконати команду Таблица-Удалить-строки.

  Для видалення стовпця слідує цей стовпець виділити і виконати одну з наступних дій:

  клацнути правою кнопкою миші і виконати команду контекстного меню Видалити стовпці;

  виконати команду Таблиця - Видалити - Стовпці;

  натиснути клавішу клавіатури [Backspace].

  Додавання рядків і стовпців

  Для додавання нового рядка на місце існує слід виділити рядок, на місце якої повинен встати новий рядок, клацнути правою кнопкою миші і виконати команду контекстного меню Додати рядки. Існуючі рядки при цьому зрушаться вниз.

  Для додавання нового рядка нижче існує слід виділити рядок, нижче за яку повинен встати новий рядок, і виконати команду Таблиця - Додати - Рядки нижчі.

  Для довільного додавання рядка можна поставити курсор в будь-який осередок рядка і виконати одну з команд Таблиця - Додати - Рядки нижче або Таблиця - Додати - Рядки вищі.

  Для додавання нового стовпця на місце що існує слід виділити стовпець, на місце якого повинен встати новий стовпець, клацнути правою кнопкою миші і виконати команду контекстного Додати стовпці. Існуючі стовпці при цьому зрушаться управо.

  Для довільного додавання стовпця можна поставити курсор в будь-який осередок стовпця і виконати одну з команд Таблиця - Додати - Стовпці зліва або Таблиця - Додати - Стовпці справа.

  Крім того, для додавання рядків і стовпців можна користуватися кнопкою, що розкривається, в панелі інструментів Таблиці і межі.

  Розділення і об'єднання осередків

  Осередок можна розділити на рядки і стовпці. Для цього необхідно помістити курсор в осередок і виконати одну з наступних дій:

  натиснути кнопку Розбити осередки панелі інструментів Таблиці і межі;

клацнути правою кнопкою миші і виконати команду контекстного меню Розбити осередки...;

виконати команду Таблиця - Розбити осередки....

У діалоговому вікні Розбиття осередків (мал. 26) слід встановити необхідна кількість рядків і стовпців.

 • Мал. 26. Діалогове вікно Розбиття осередків

  На рядки і стовпці можна розділити і декілька осередків (наприклад, два осередки розбити на три стовпці). Для цього слід виділити осередки перед розбиттям, а в діалоговому вікні Розбиття осередків поставити відмітку Об'єднати перед розбиттям.

  Для об'єднання декількох осередків слід ці осередки виділити і виконати одну з наступних дій:

  натиснути кнопку Об'єднати осередки  панелі інструментів Таблиці і межі;

клацнути правою кнопкою миші і виконати команду контекстного меню Об'єднати осередки...;

виконати команду Таблиця.- Об'єднати осередки.

Форматування тексту в осередках

Текст в осередку форматують звичайними образом2. Можна встановити параметри шрифтів і абзаців, застосувати оформлення списком. Проте є додаткові можливості оформлення тексту в елементах таблиці.

Текст в осередку можна повернути на 90° вліво або управо. Для цього необхідно виконати команду Формат - Напрям тексту..., у діалоговому вікні Напрям тексту вибрати варіант оформлення і натиснути кнопку ОК.

Текст можна вирівняти по висоті осередку. Зазвичай текст вирівняний по верхньому краю і лівій межі осередку. Для іншого вирівнювання необхідно відкрити кнопку Вирівняти по...  панелі інструментів Таблиці і межі, і вибрати бажаний варіант вирівнювання.

1 Сітка в документ не друкується.

2 За винятком форматування тексту в колонки.

 

:: Реклама ::


:: Реклама ::


:: Посилання ::


:: Рекомендуємо ::


 

 

 

 


Copyright © Klab-F 2008 - 2023